Press "Enter" to skip to content

K A Я A K A F Ā Posts

“Bakış, Hafıza ve Bilgi Alanları” – Talk at Borusan Comtemporary, Istanbul

Tez | Antitez | Protez

Bakış, Hafıza ve Bilgi Alanları

13 Ocak 2019 Paz ○ 15:30 – 17:30

Konuşmacılar:
Fatih Aydoğdu | Aras Özgün

“Sadece görülenin / görülmüş olanın değil, aynı zamanda görülmesi uygun olanın da, yani açık ve net olarak görüşe sunulanın da bir tarihi vardır. Bazı şeylerin görülmesini sağlayan ‘görselleştirme’ ya da ‘şemalaştırma’, belli bir zamanın ve mekânın bilgi ve güç ilişkisinden harmanlanmış ‘pozitivist’ bir anlatımdır.”
—John Rajchman, Foucault’nun Görme Sanatı

Bilgi’nin üretimi ve dağılımı bugün artık görsel bir düzlemde işlemektedir. Niklas Luhmann’ın Modern Toplum Teorisi’ne kulak verecek olursak, toplumun, [kendine ait] tüm bilgisi kitlesel medyalar tarafından oluşturulur ve yaygınlaştırılır. Dolayısıyla da günümüze ait bilgi üretimi büyük ölçüde medyatiktir diyebiliriz. Basın, televizyon, sinema, internet, sadece dünyaya ait bakış açımızı düzenlemenin ve belirlemenin de ötesinde, dünyanın nasıl görülmesi gerektiğine dair yapılar inşa eder. Ancak medya kendini, sadece dünya görüşümüzü kanalize eden bir filtreleme sisteminin de ötesinde, anlam oluşturan ve ilinti yaratan bir momentum olarak tanımlar. Bu şekilde, kendi vücudumuzdaki kişisel deneyimlerimizi dahi medyanın turnusol kâğıdı üzerinden kavrarız. Sonuç olarak tüm algı ve tepki kabiliyetimiz, tarihsel ve kültürel olarak şartlandırılmış iletişim tabanlı görme ve anlam teklifleri ile belirlenmektedir.

Etkinlik dili Türkçedir. Etkinlik serisine katılım bilet ile gerçekleştirilecek olup kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Bilet satın almak için tıklayınız.

https://www.borusancontemporary.com/tr/bakis-hafiza-ve-bilgi-alanlari_805?fbclid=IwAR10xrdH5qNv5rfKHrhoWxOEwLCakE5vnbiEMbnWcYh2de3uHvdA8xasuuk

Chronographs: Improvisations on Marey | Live Video Performance

Odyø Vijul (Aras Ozgun + Yigit Eygi)
Performed at 24th Izmir European Jazz Festival, Ahmed Adnan Saygun Art Center, on March 3rd, 2017

Étienne-Jules Marey was a French inventor and physiologist who developed sophisticated gadgets that recorded sequential photographs of moving subjects (animals, birds, insects and humans) in late 19th c. for observing and analyzing locomotion. Since he was particularly interested in mapping the movements of the bodies in time, his inventions and techniques had been designed to register the time dimension of the movement with precision. Thus, he called these techniques “chronographs”. Marey’s work had been an important step towards the development of cinema. In this live video performance, our intention had been reconstructing and reevaluating these images in the context of a much different technological platform and a much different regime of time.

“Apricots from Damascus” at SALT Galata


4-png-460-5000-false
“Apricots from Damascus”; An apexart Franchise Exhibition and fanzine project constructed by Dilek Winchester and Atıf Akın, at SALT Galata between December 23, 2015 – February 21, 2016. I participate with “Black Sea” video installation and a fanzine edition (Apricots From Damascus No:14)