Press "Enter" to skip to content

K A Я A K A F Ā Posts

Virtual Platforms: Spaces of Control and Contestation – Markets, Globalization, and Development Review, Special Issue

The special issue of Markets, Globalization, and Development Review that I edited, “Virtual Platforms: Spaces of Control and Contestation” is now available online! Thanks for all the contributing authors, and to founding editors of the journal.
https://digitalcommons.uri.edu/mgdr/vol3/iss3/

MGDR is a new journal cultivating critical and progressive perspectives and interdisciplinary scholarly discourses concerned with markets, sustainable development, and cultural, political and economic consequences of globalization. Thus, albeit being a young journal, it has attracted and received the support of many internationally acclaimed scholars with diverse research interests so far. The journal will continue to be a platform for critical interdisciplinary academic exchange in the future, and it needs contributions from scholars like us, who share the same intellectual concerns even if we work in different fields and disciplines of social sciences. So, please advertise the journal in your scholarly circles and invite your colleagues to contribute to it.

“Bakış, Hafıza ve Bilgi Alanları” – Talk at Borusan Comtemporary, Istanbul

Tez | Antitez | Protez

Bakış, Hafıza ve Bilgi Alanları

13 Ocak 2019 Paz ○ 15:30 – 17:30

Konuşmacılar:
Fatih Aydoğdu | Aras Özgün

“Sadece görülenin / görülmüş olanın değil, aynı zamanda görülmesi uygun olanın da, yani açık ve net olarak görüşe sunulanın da bir tarihi vardır. Bazı şeylerin görülmesini sağlayan ‘görselleştirme’ ya da ‘şemalaştırma’, belli bir zamanın ve mekânın bilgi ve güç ilişkisinden harmanlanmış ‘pozitivist’ bir anlatımdır.”
—John Rajchman, Foucault’nun Görme Sanatı

Bilgi’nin üretimi ve dağılımı bugün artık görsel bir düzlemde işlemektedir. Niklas Luhmann’ın Modern Toplum Teorisi’ne kulak verecek olursak, toplumun, [kendine ait] tüm bilgisi kitlesel medyalar tarafından oluşturulur ve yaygınlaştırılır. Dolayısıyla da günümüze ait bilgi üretimi büyük ölçüde medyatiktir diyebiliriz. Basın, televizyon, sinema, internet, sadece dünyaya ait bakış açımızı düzenlemenin ve belirlemenin de ötesinde, dünyanın nasıl görülmesi gerektiğine dair yapılar inşa eder. Ancak medya kendini, sadece dünya görüşümüzü kanalize eden bir filtreleme sisteminin de ötesinde, anlam oluşturan ve ilinti yaratan bir momentum olarak tanımlar. Bu şekilde, kendi vücudumuzdaki kişisel deneyimlerimizi dahi medyanın turnusol kâğıdı üzerinden kavrarız. Sonuç olarak tüm algı ve tepki kabiliyetimiz, tarihsel ve kültürel olarak şartlandırılmış iletişim tabanlı görme ve anlam teklifleri ile belirlenmektedir.

Etkinlik dili Türkçedir. Etkinlik serisine katılım bilet ile gerçekleştirilecek olup kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Bilet satın almak için tıklayınız.

https://www.borusancontemporary.com/tr/bakis-hafiza-ve-bilgi-alanlari_805?fbclid=IwAR10xrdH5qNv5rfKHrhoWxOEwLCakE5vnbiEMbnWcYh2de3uHvdA8xasuuk